Patientinformation

Klagevejledning

Ønsker du at klage over den sundhedsfaglige behandling du har fået, eller har du oplevet et brud på dine rettigheder som patient.

https://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet/

Utilsigtet hændelse

Som patient eller pårørerende kan du rapportere om utilsigtede hændelser i sundhedssystemet herunder også den praktiserende øjenlæge. Rapportering kan ske på dette link.

https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse